Overdracht Wimpel Varend Monument®

Het werd een prachtige dag en de genodigden verzamelden zich in cafe Spinners waar de koffie en de speciale 70 jr Zeldenrust gebakjes al klaar stonden. Tegen half een verplaatste zich het gezelschap naar het haventje aan de Maaskade waar met enige vertraging de deskundigen van de Monumentencommissie per boot arriveerden vergezeld van enkele heel mooie boten van de vereniging Olie&Stoom. Ook Scouting Boxmeer gaf acte de presence en zette een zeiltje bij.
Munument05
Op de kade was inmiddels het bestuur van de stichting, wethouder Maarten Jilisen en de families Mulders en Damen verzameld in afwachting van de uitreiking van de Blauwe Monumentenpas en de bijbehorende Monumentenwimpel die na afloop in de mast wordt gehesen en waar wij met trots mee gaan varen. De status van Varend Monument® is heel belangrijk in het wereldje van het varend erfgoed. Er is al zo veel van die cultuur verloren gegaan dat we moeten behouden wat er nog is.
Munument02
Op onderstaande foto ontvangt voorzitter Frans Bus na een korte toespraak van commissielid Mevr Hanneke van den Berg   bijgestaan door Anton van de Geijn de blauwe pas en wimpel.Munument01
Dan overhandigt Frans Bus de wimpel aan Jaap Mulders, de zoon van de laatste schipper van de Zeldenrust en hij hangt de wimpel in het mastje. Vol trots poseert hij op het zo mooi gerestaureerde bootje.Munument04
De Zeldenrust ligt mooi te wezen met de wimpel in de mast onder het toeziend oog van de familie Damen, de oorspronkelijke bouwers van het bootje. Tegenwoordig bouwen de werven van Damen over de hele wereld enorme zeegaande vaartuigen waarbij ons pontje in het niet valt.
Munument02a
Vervolgens zet wethouder Maarten Jilisen de beide initiatiefnemers van het Zeldenrustproject uitgebreid in het zonnetje. Frans en Frank begonnen in 2014 aan een gewaagd plan om de hoop oud roest die het bootje toen nog was om te toveren in een mooi stuk varend erfgoed wat bij de cultuur van ons dorp hoort. Samen met Gérard Heijsterman die op de centjes moet passen vormden zij een Stichting die gaat waken over het toekomstige behoud van dit fraaie bootje.
Met hulp van een groep vrijwilligers, bijgestaan door vele sponsoren en trouwe donateurs hebben zij iets moois tot stand gebracht en deze dag geeft aan dat het niet voor niets geweest is. De Zeldenrust is nu het enig nog overgebleven gemotoriseerd Voetveer in originele staat wat in Nederland rondvaart.
Links Frank Jansen, (secretaris/veerschipper), Frans Bus (voorzitter) en wethouder Maarten Jilisen
Munument03

Foto’s  Hans Schiet

Hieronder nog een mooi doorkijkje aan de haven waar ons pontje temidden van andere grote broers ligt te pronken. En terwijl de genodigden zich weer naar cafe Spinners begeven waar niet alleen een drankje klaar staat maar diverse video’s  en foto’s van het project getoond worden, start schipper Frank de trouwe MWM diesel weer op en vertrekt de Zeldenrust naar Katwijk waar alweer een groep op een rondvaart staat te wachten. Het werk roept, wij hebben Zelden Rust.Munument07

foto: Wim Eijsvoogel