Te water!

Dan breekt de grote dag aan waarop wij zolang gewacht hebben. Het weer lijkt te begrijpen dat het belangrijk is om goed voor de dag te komen en het is zowaar droog. startDe Genie heeft met een grote kraan de Zeldenrust in de kabels boven water gehangen en de fles echte Champagne hangt al klaar voor de doop. Het publiek verzamelt zich op de kade terwijl de gasten ontvangen worden in onze nieuwe schouwburg.

doop02Daar ontmoeten de families Damen en Mulders elkaar bij een koffie en Zeldenrust gebakje en als de tijd daar is wandelt het hele gezelschap van genodigden achter de muziek aan naar de Maaskade waar inmiddels alles in gereedheid is gebracht voor het grote moment.

doop01aDe fles hangt klaar en Frans Bus begeleid het publiek naar het grote moment, toespraken van burgemeester Hillenaar en Kommer Damen die vertelt over zijn gelukkige jeugd hier in ons mooie land, mevrouw Mulders knipt met de schaar door het lint en de fles spat uit elkaar in de hoop op een veilige vaart in de toekomst.

 

pont05Vervolgens de felicitaties van de familie Damen aan het bestuur van Stichting Voetveer Zeldenrust die samen met de ondersteuning van vele sponsoren en particulieren er in geslaagd zijn  een mooi stuk cultureel erfgoed voor ons dorp te behouden.

De vrijwilligers hebben vele uren gewerkt om dit fantastische resultaat te bereiken.  Door de hoge kwaliteit van het werk is het voortbestaan van ons pontje weer voor jaren veiliggesteld.

 

 

 

pont05aEven  een moment voor een kritisch gesprek over de kwaliteit van de restauratie. Frank Jansen geeft Kommer Damen uitleg over wat er allemaal aan werk verzet is om tot zo’n fantastisch resultaat te komen.

 

pont06Dan komt zoon Jaap Mulders met een bijzonder geschenk, het oude houten krukje wat altijd aan boord stond en waarop menig verhaal is verteld. Veerman Gerrit stond altijd achter het stuurwiel en menig opstapper zat op het krukje en er werden veel verhalen verteld. Prachtige traditie die wij in ere gaan houden.

pont07

Dan is het tijd om aan boord te gaan voor de tocht naar St Agatha, nu officieel voor de eerste keer sinds 1968 gaan we daar weer aan land  en meren we af aan een steiger die zoals vroeger aansloot aan de Veerstraat waar de passagiers zo het dorp in konden wandelen.

Hier stappen de genodigden aan boord voor het vertrek uit het haventje aan de Maaskade.

Weldra vaart de Zeldenrust het haventje uit de Maas op naar zijn bestemming, de aanleg bij St Agatha.

 

 

 

De stemming zit er goed in, de MWM scheepsdiesel loopt zoals het hoort alsof hij de periode van stilstand vergeten is.

pont09 Alles aan het pontje lijkt zich opperbest te voelen en blij aan een nieuw leven te beginnen.

pont09a

Onderweg komt even de sleepboot Harmonie 3 van Olie&Stoom langszij om de bekende fles Schippersbitter over te dragen. Terwijl Frans Bus goedkeurend toekijkt neemt Kommer Damen het initiatief en de glaasjes worden gevuld met een ferme toost op een behouden vaart en een goede toekomst.

pont10We hebben begeleiding van enkele mooie boten van Olie&Stoom die de Zeldenrust welkom heten op het water en samen zullen we naar St Agatha varen.

pont11Dan naderen we de aanlegplaats en schipper Frank legt vakkundig aan en het gezelschap wordt met vrolijke klanken van de fanfare van St Agatha welkom geheten.

Het publiek en de genodigden zijn inmiddels samengestroomd op deze plek aan de Veerstraat waar de Zeldenrust zovele jaren is afgemeerd.  Het is nog een tijdelijke steiger, komend voorjaar maken we hier een mooie definitieve aanlegplaats waar we bij evenementen en bijzondere gebeurtenissen kunnen aanleggen. Op de foto zien we op het voordek Kommer Damen en echtgenote en burgemeester Hillenaar .pont13

Een hartelijke ontvangst in St Agatha onder muziekale begeleding van de fanfare en hier zien we op het voordek Burgemeester Hillenaar, Koomer en mevrouw Damen zwaaiend naar het toegestroomde publiek.

pont14Op de oever wordt het gezelschap ontvangen door wethouder Rob Poel en de de voorzitter van de Dorpsraad Willy Thijssen.

pont15

Applaus na de toespraak van de voorzitter van de Dorpsraad en vervolgens is het tijd om de oversteek naar Middelaar te gaan maken. Hier houdt het voor de Stichting Voetveer Zeldenrust op want onze taak om St Agatha te bereiken is in principe vervuld. De Dorpenderby neemt nu het programma over en het gezelschap stapt aan boord aangevuld met 2 kinderen met een ‘leskist’ die naar Middelaar wordt overgezet.

pont17

Aan de overkant volgt dan de het verdere programma van de Dorpenderby ondersteund met muziek vanaf de platte kar. Hier worden de gasten ontvangen door de burgemeester van Mook en de dorpsraad van Middelaar.

De Zeldenrust heeft aangelegd aan een steigertje op de historische plek bij “de Kop” waar dat zovele jaren geleden ook gebeurde.

Dan eindigt de ‘verbinding’ zoals het eigelijk ooit begonnen is namelijk met een mand met sterappeltjes.  Met die appeltjes is al voor de oorlog de band begonnen tussen de familie Damen en de familie Mulders. Dat zijn appeltjes met geschiedenis en de mand wordt door Jaap Mulders aangeboden aan Kommer Damen. Die appeltjes hebben er ooit in 1947 toe geleid dat de Zeldenrust gebouwd werd en aan de familie Mulders werd overgedragen.

zegeningTerug naar de overkant in St Agatha wordt de Zeldenrust nog gezegend door de pastoor  van Cuijk Theo Lamers en een Kruisheer van het klooster. De Zeldenrust en zijn passagiers wordt een voorspoedige en vooral  veilige vaart toegewenst.

pont18

 

Daarna vertrekt het gezelschap per bus naar de schouwburg Cuijk.

In de schouwburg wordt men ontvangen door het Schipperskoor met een speciaal aangepast repertoire door Cees van Dreumel.

In de Sociëteitszaal boven is er een ontvangst en toespraken door burgemeester Hillenaar en Kommer Damen die ingaat op de gebeurtenissen vandaag en over zijn band met  St Agatha en de ‘Kop’ in Middelaar  in zijn jeugd.

 

Op het balkon naast de sociëteitszaal is een tentoonstelling ingericht door de FAD. Hier kan men de hele geschiedenis van het voetveer volgen vanaf 1947. Zijn werk als veerpontje, daarna in dienst van diverse eigenaren tot de vondst van het  onttakelde casco op een opslag in Panheel. Daar begint eigenlijk de wedergeboorte in handen van de Stichting Voetveer Zeldenrust en met vele  foto’s wordt een prachtig beeld gegeven van de complete restauratie.

Op de foto hier onder opent Kommer Damen de  tentoonstelling met het luiden van de bel. De beroemde bel die aan de oever van St Agatha hing.

pont20

De familie Damen bekijkt samen met de familie Mulders de fotopanelen. pont20a

en zoals het ooit begon, zo eindigde de dag. Met het mandje sterappeltjes dat persoonlijk door Kommer Damen  werd gekoesterd en mee naar huis genomen. Als aandenken aan een gebeurtenis in het dorp Cuijk waar zijn familie zo bij betrokken is geweest.

 

pont17a

 

 

Foto’s bij dit artikel zijn van Hans Schiet, Nico van Ast, TV de Valuwe
en Frank Jansen

 

kaartje