Restauratie

De eerste stappen.

Aan de lezer:
===============================

Hieronder ziet u de start van de restauratie van het casco wat opgehaald uit Limburg in Cuijk op een terrein van een school in Bouw-opleidingen neergelegd is.
Hier start feitelijk de restauratie van het voetveer met de diktemeting van de stalen romp door een expert van de verzekering.

Hierna kunt u de hele geschiedenis van begin tot de tewaterlating volgen door rechtsonder op deze pagina in het “Nieuwsarchief” vanaf 2014 de vele berichten te volgen. U kunt meeleven met de grote inzet van onze vrijwilligers en de fantastische hulp van de vele sponsoren die ons project op vele manieren hebben ondersteund.
Veel leesplezier en als er vragen zijn dan horen wij dat graag.

Model: Cees van Dreumel

Om te komen tot de restauratie van een oud vaartuig wat aangemerkt wordt als “Varend Erfgoed” moet je eerst een goed plan maken.  Daar hoort ook een begroting bij van de kosten die verwacht worden en een tijdsplan om de werkuren te registreren. Dat is de technische kant van een dergelijk project.

Onmisbaar is de steun van belangstellenden, sponsoracties en veel publiciteit. Dat motiveert enorm en geeft de vrijwilligers bij het project betrokken veel voldoening, vooral wanneer straks het doel in zicht is en de eerste vaart zal worden gemaakt. Daarom ook deze website die u regelmatig zal informeren over de voortgang van de restauratie.

Een van de eerste berichten die u hier in de Nieuwsrubriek heeft kunnen lezen gaat over het transport naar Cuijk waar wij de gastvrijheid genieten van de school voor opleidingen in de bouw, “Bouwmensen”. Op het terrein is een plekje ingeruimd waar wij allereerst het casco gaan repareren. De leerlingen van deze opleiding pakken later als schoolproject al het houtwerk aan, van stuurhuis tot de bankjes etc

Maar de eerste stap is altijd de vraag “hoe is de staat van het casco” en die vraag werd beantwoord door een scheepsbouwkundig expert van de verzekeringsmaatschappij  EFM verzekeringen

Hieronder kunt u zien hoe grondig zo’n expert te werk gaat het het hele casco zorgvuldig op staaldikte en slechte klinkverbindingen controleert en electronisch doormeet met een dikte-meter.  Daarna geeft hij met krijt in cijfers de dikte aan en met lijnen en strepen tekent hij de plekken aan waar gerepareerd moet worden.  Er werden enkele gaten aangetroffen daar wordt een nieuw stuk INgezet, op aangetaste klinknagelverbindingen wordt een plaat OPgezet. Diepe putten lassen we op en na deze operatie kan het pontje er weer veel jaren tegen.

casco keuringU ziet hier de expert Dhr Ruitenberg bezig met het electronisch diktemeten van de vlakplaat. Hij was zeer verrast dat het casco op zijn kop lag, dat maakt het werk een stuk gemakkelijker.

 

cacso keuring

Hierboven een overzicht met enkele diktecijfers en reparatie aanwijzingen. Veiligheid komt voorop, vooral wanneer wij straks op evenementen etc met passagiers gaan varen.  Het oordeel van de expert was positief, ondanks de vele jaren van verwaarlozing is het casco met enkele diepgaande ingrepen weer in veilige en vaarklare staat te brengen. Dat betekent veel en zorgvuldig laswerk, stukken inzetten zoals je een oude broek oplapt en vooral heel veel geduld. Om bijna doorgeroeste diepe putten op te lassen heb je een vaste hand, goede lasapparatuur en de nodige vaardigheid nodig. Wij hopen straks enkele vrijwilligers te vinden die met enthousiastme aan de slag gaan, de eerste lasproeven zijn al gedaan, de eerste lappen zijn al ingezet.

 

kaartje