Werk aan steiger St Agatha

Droog

Toen we het voorjaar weer wilden gaan varen want Kerkenpad zat al in de planning was de verrassing in St Agatha groot toen bleek dat onze ligplaats bij de steiger volledig verzand was. Dat is dan mede met dank aan het natuurproject wat de rivier de Maas meer ruimte moet bieden. Eigenlijk wel wrang dat het harde werk aan de oeverversteviging van onze opa’s vroeger bij de kanalisatie van de Maas in de twintiger jaren van de vorige eeuw in een klap ongedaan wordt gemaakt. Nu spoelt de rivier bij golfslag of hoog water veel zand van de oever de rivier in en die wandelende zandbanken laten onze steiger dichtslibben.

Wat te doen? We moeten kunnen aanleggen en voor afgelopen seizoen hebben we een nood voorziening gebouwd en tegelijk vergunning aangevraagd om de bestaande steiger met twee meter te verlengen zodat we in wat dieper water liggen en de schroef niet steeds op de stenen slaat.

Daarom was het ook nodig om de verlenging onder een kleine hoek richting rivier te plaatsen. We blijven wel volgens de voorschriften netjes op afstand van de vaargeul waar de grote schepen varen. Hieronder de tekening.

 

Helaas liep dat allemaal niet van een leien dakje want het bleek moeilijk om een bedrijf te vinden dat ons kon helpen om de nieuwe palen te slaan die de verlenging zouden gaan dragen. Het is ter plekke zo ondiep dat een groot werkvaartuig er niet kan komen. Vanaf de oever is de afstand te groot voor een rijdende kraan.
Pas na de vakantie kwamen wij in contact met de firma Evert Koning Beheer BV die een zeer handig multifunctioneel vaartuig met heel weinig diepgang in de vaart heeft wat regelmatig op de rivier werkt aan oevers en kribben. De heer Koning was erg enthousiast toen hij ons project zag en zegde belangeloos zijn medewerking toe om onze vrijwilligers te helpen.

Op de foto: links de schipper, vrijwilligers Jaap, Hans, Wim

Zo stonden we dan vorige week s’ morgens in St Agatha met de aanhanger geladen met drie door Hans Geurts BV beschikbaar gestelde stalen palen die diep in de bodem verankerd werden.
Het werkschip de “Zomp” met schipper en maatje lagen al ter plekke en met de prachtige boordkraan werden de palen geplaatst en met de techniek van de spuitlans zakten ze meters diep de bodem in. Muurvast en voor ons geen zorgen meer.  Wat een opluchting!

 

Wij gaan komende tijd verder bouwen aan de verlenging en kunnen daarvoor nog even de tijdelijke aanbouw  gebruiken als werkplatform. Die breken we na het werk weer af.

Onze technische vrijwilligers zijn al aan het meten om de stalen bevestigingen aan de palen te kunnen lassen die nodig zijn om de dragende balken en de leuningen te kunnen dragen. Alles voor een veilige opstap naar onze Zeldenrust.

 

Wij houden u op de hoogte.

foto’s:  f jansen